Pix – UAE

p1020530

Wadi Shawka, Ras Al Khaimah

p1100309

Hatta Lake, Fujairah

p1100353

Sunrise, Fujairah

p1100442

The hills behind Khor Fakkan, Fujairah

wadi flood jan 18

Wadi flooded by winter rains, Fujairah

IMG_20180106_153804

Always somewhere new to explore!

DYipOeyXkAA8VBr.jpg large

Sunrise over the desert south of Dubai

Dawn, Umm Al Qawain
Dawn, Sharjah
Sakamkam, Fujairah